"Sobachka" by CCA Animation Student Iana Kushchenko